Zapraszamy na TJ&nanoIP 2017

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Seminarium Techniki Jonowe połączonym z IV Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni. Celem konferencji jest wymiana informacji na temat najnowszych wyników badań naukowych, a także na temat zespołów naukowych realizujących w kraju prace badawcze w zakresie szeroko pojętych technik jonowych i nanoinżynierii powierzchni. Tradycyjnie przewiduje się wymianę doświadczeń i informacji o pracach prowadzonych w poszczególnych ośrodkach w ostatnich dwóch latach. W tym celu planuje się sesję plakatową (poster: 0,8 m × 1 m), w czasie której, oprócz oryginalnych prac, prezentowane będą prace już opublikowane przez uczestników konferencji. W 2009 roku połączono Seminarium Techniki Jonowe z Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni, której zajęcia są adresowane do młodych pracowników nauki i dyplomantów. Program przewiduje: (a) wystąpienia specjalistów zajmujących się mikroskopią bliskiego pola, spektroskopią impedancyjną oraz systemami FIB (Focused Ion Beam systems), a także (b) warsztaty kół naukowych studentów i doktorantów. Planowany jest także pokaz sprzętu badawczego i badanie wybranych próbek.

Do zobaczenia w Szklarskiej Porębie!

Zbigniew W. Kowalski

Teodor Gotszalk

Jednocześnie wraz z konferencją Techniki Jonowe chcielibyśmy Państwa zaprosić na piątą międzynarodową konferencję "Conference on Nano- and Micromechanics", która odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2017 roku. Konferencję tę organizuje Zakład Nanometrologii Wydziału Elektroniki Mikrosystemówi i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

http://www.pwr.wroc.pl/
http://www.wemif.pwr.wroc.pl/
http://w12.pwr.wroc.pl/zmmn/
http://www.umcs.pl/
http://www.ptp.pwr.wroc.pl/
Wykonanie: Mateusz Jasiński
Adaptacja i administracja: Krzysztof Gajewski
Fot. Zbigniew W. Kowalski